Ontwerpbestemmingsplan Obelink ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Obelink ter inzage
WINTERSWIJK– Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan Obelink met de ontwerp omgevingsvergunning voor Obelink ter inzage. Dit is een belangrijke stap voor de realisatie van het Logistiek Centrum Obelink. Het nieuwe bestemmingsplan is de basis voor het braakliggende bedrijventerrein. Het kan hiermee worden omgezet van zware industrie naar een terrein waar het Logistieke Centrum Obelink komt.

Het westelijk deel van het oude plan Park Achterhoek is omgezet naar het Ontwerp bestemmingsplan voor Obelink. Het oostelijk deel van Park Achterhoek blijft Park Achterhoek, het plan voor het gezondheidspark. Voor het bestemmingsplan Park Achterhoek zijn er nog aanvullende planonderzoeken nodig voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Om duidelijkheid voor de omgeving te scheppen legt het college de uitgangspunten voor Park Achterhoek, voor het gezondheidspark ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Dit gebeurt dan inclusief de ingediende zienswijzen en de gemeentelijke reacties op de zienswijzen. “Het is goed dat Obelink met dit plan nu goed verder kan met de bedrijfsvoering en zo een oplossing heeft gevonden voor de dringende uitbreidingsvraag” aldus verantwoordelijk wethouder Inge Klein Gunnewiek.

Het ontwerpbestemmingsplan met de ontwerp omgevingsvergunning Logistiek Centrum Obelink worden voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. De ontwerp plannen liggen vanaf 25 maart tot en met 5 mei 2020 ter inzage. Eenieder kan binnen deze periode een zienswijze indienen op deze plannen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 101 7100 AC Winterswijk. Na deze ontwerpfase gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

De aanvullende planonderzoeken voor Park Achterhoek lopen door tot en met september 2020. Daarna kan het bestemmingsplan worden afgerond op basis van deze onderzoeken en de door de raad vast te stellen planuitgangspunten.


« Terug naar het artikel
Advertenties
Advertenties
Delightnet Home Automation for free